prove that

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] ثابت کنید، نشان دهید

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[ریاضیات] ثابت کنید، نشان دهید
معنی prove that، مفهوم prove that، تعریف prove that، معرفی prove that، prove that چیست، prove that یعنی چی، prove that یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف p، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف p
کلمه بعدی: prove the contrary
اشتباه تایپی: حقخرث فاشف
آوا: /پرو تحت/
عکس prove that : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما