prompts

پیشنهاد کاربران

روانشناسی : رهنمود ، القا کردن
پیشنهاد، پیشنهادات
درخواست هایی از هوش مصنوعی
نکات، نکته
در مطبوعات به معنای cause.
Court decision prompts public anger
یادآور، اعلان
سوالهایی که پس از یک متن کوتاه از خواننده پرسیده می شود
عوامل
دستورالعملها
پاسخ های مندرج
جواب های حاضر

بپرس