predictor corrector method

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] روش پیشگو-مصحح

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[ریاضیات] روش پیشگو-مصحح
معنی predictor corrector method، مفهوم predictor corrector method، تعریف predictor corrector method، معرفی predictor corrector method، predictor corrector method چیست، predictor corrector method یعنی چی، predictor corrector method یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف p، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف p
کلمه بعدی: predictor modifier corrector
اشتباه تایپی: حقثیهزفخق زخققثزفخق ئثفاخی
آوا: /پردیکتور کوررکتور متحد/
عکس predictor corrector method : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما