pragamatist


کسیکه عملی بودن هر چیز را ضرر میداند، ف ضول، نخود اش
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهکسیکه عملی بودن هر چیز را ضرر میداند، ف ...
معنی pragamatist، مفهوم pragamatist، تعریف pragamatist، معرفی pragamatist، pragamatist چیست، pragamatist یعنی چی، pragamatist یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف p، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف p
کلمه بعدی: praghian
اشتباه تایپی: حقشلشئشفهسف
آوا: /پرگمتیست/
عکس pragamatist : در گوگل
معنی pragamatist

معنی یا پیشنهاد شما