power washing

پیشنهاد کاربران

شوینده پرفشار ( دستگاهی است که برای تمیز کردن و زدودن لکه های رنگ، جِرم های اضافی، و تکه های پس از ریخته گری، غبار، و مانند آنها به کار می رود. این دستگاه با پاشیدن پرفشارِ آب بر روی سطوح به کار گرفته می شود. این دستگاه شامل پمپ آب، موتور الکتریکی و موتور بنزینی یا گازوئیلی است امروزه خودروهایی با این نام برای تمیز کردن جدول های خیابان به کار می رود. )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما