pow

/ˌpi:ˌoʊˈdʌbljuː//ˌpi:ˌəʊˈdʌbljuː/

معنی: صدای انفجار، صدای ضربه
معانی دیگر: مخفف: اسیر جنگی، زندانی جنگی، سر (به ویژه فرق، پشت سر و یا موی سر)، (صدای تیر) دنگ، پاو
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "prisoner of war," a member of the armed forces who is taken captive by an enemy during wartime.

- The POWs were assigned to huts.
[ترجمه ترگمان] The برای کلبه ها معین شده بودند
[ترجمه گوگل] POWs به huts اختصاص داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. handicaps a man's pow Sadness diminishes or er of action.
[ترجمه ترگمان]غم و اندوه مردان کاهش می یابد و یا عمل انجام می شود
[ترجمه گوگل]ضعف مردان ضعف مردانه یا حرکات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When I shout "Pow!" that means I've shot you and you've got to pretend to be dead.
[ترجمه ترگمان]وقتی فریاد می زنم: ج - - - - - - - - - - - - - - - - این یعنی من به تو شلیک کردم و تو باید وانمود کنی که مردی
[ترجمه گوگل]وقتی فریاد میزنم! این بدین معنی است که من شما را شلیک کرده ام و شما باید وانمود کنید که مرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was a POW during the Vietnam war.
[ترجمه ترگمان]او در زمان جنگ ویتنام یک اسیر جنگی بود
[ترجمه گوگل]او در طول جنگ ویتنام یک جنگ نرم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Pow, Janir hit a long ball into the blackberry bushes beside the creek.
[ترجمه ترگمان]ب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]Pow، Janir یک توپ طولانی را در بوته های توت سیاه در کنار نهر ضربه زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Rodney Pow responded with two penalty goals for Selkirk.
[ترجمه ترگمان]رادنی Pow با دو گل پنالتی برای Selkirk واکنش نشان داد
[ترجمه گوگل]Rodney Pow با دو گل مجاز برای Selkirk پاسخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Trouble in Georgia pow - wow in Prague point to new east - west tensions.
[ترجمه ترگمان]دردسر در جورجیا - wow در پراگ به تنش های جدید شرقی - غرب منجر شد
[ترجمه گوگل]مشکل در گرجستان در نقطه پراگ به تنش های جدید شرق و غرب اشاره دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. POW is still legally bound by the Uniform Code of Military Justice and ethically guided by the Code of Conduct.
[ترجمه ترگمان]این قانون هنوز به طور قانونی از طریق قانون یکنواخت عدالت نظامی و اخلاقی هدایت می شود و توسط قانون هدایت هدایت می شود
[ترجمه گوگل]POW هنوز به طور قانونی توسط یک قانون عدالت نظامی و با اخلاق توسط Code of conduct هدایت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. An earlier POW returnee was given a new Corvette by a Denver dealer and totaled it the next month.
[ترجمه ترگمان]یک Corvette جدید به نام a در ماه آینده یک Corvette جدید تحویل داده شد
[ترجمه گوگل]یکی از پیشگامان POW بازگشت به یک Corvette جدید توسط فروشنده Denver داده شد و آن را در ماه آینده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In recent years, the Shenyang Anglo-American POW Camp which was built by Japanese army during WWII has become an academic concern, with many research results published.
[ترجمه ترگمان]در سال های اخیر کمپ اسرای جنگی انگلیسی - آمریکایی که توسط ارتش ژاپن در طول جنگ جهانی دوم ساخته شده است، تبدیل به یک نگرانی آکادمیک شده است و بسیاری از نتایج تحقیقات منتشر شده است
[ترجمه گوگل]در سال های اخیر، کمپ POW Anglo-American Shenyang که توسط ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم ساخته شده است، با بسیاری از نتایج تحقیقات منتشر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The basal states include attached pow ered, default, address, configured, suspended, etc.
[ترجمه ترگمان]حالات اساسی عبارتند از pow attached، پیش فرض، آدرس، پیکربندی شده، معلق و غیره
[ترجمه گوگل]حالت های پایه عبارتند از Pow ered، پیش فرض، آدرس، پیکربندی، تعلیق و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Pow ! I hope you don't go home with the bIues.
[ترجمه ترگمان]! ن - - - - - - - امیدوارم با the به خونه نری
[ترجمه گوگل]بله! من امیدوارم که به خانه بیایید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Nicholson arrives in a Japanese POW camp, where the Japanese are forcing the men to build a bridge that will be instrumental in their military tactics.
[ترجمه ترگمان]نیکلسون وارد یک اردوگاه جنگی در ژاپن می شود که در آن ژاپنی ها مردان را وادار به ساخت پلی می کنند که در تاکتیک های نظامی آن ها نقش داشته باشد
[ترجمه گوگل]نیکلسون به یک اردوگاه نیروی هوایی ژاپن می رسد، جایی که ژاپنی ها مردان را وادار می سازند تا پل هایی را بسازند که در تاکتیک های نظامی خود نقش مهمی ایفا خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Edible Wild Herbs of Cat Pow contains renieratene, vitamin, protein, fat, sugar, crude fiber, potassium, calcium, magnesium, pterosin, acetyl-pterosin, bilineurine, sterine and other 18 amine acids.
[ترجمه ترگمان]علف های وحشی Edible of شامل renieratene، ویتامین، پروتئین، چربی، شکر، فیبر خام، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، pterosin، acetyl، sterine و دیگر ۱۸ اسید آمین است
[ترجمه گوگل]گیاهان خوراکی وحشی Cat Pow شامل رنرته، ویتامین، پروتئین، چربی، قند، فیبر خام، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، پتروزین، استیل پتروزین، بلیکورین، استروئید و دیگر اسیدهای آمینه 18 است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Then he will take his right fist and pound it, pow, into his left palm.
[ترجمه ترگمان]بعد مشت راستش را در دست چپش می گیرد و به کف دست چپش می کوبد
[ترجمه گوگل]سپس او مشت راست خود را برداشته و پوند را به پائین چپش بچرخاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. And there was the usual squad of veterans, some selling T-shirts, many with POW/MIA hats and stickers.
[ترجمه ترگمان]و گروه معمول سربازان قدیمی هم وجود داشت که تعدادی تی شرت می فروخت و بسیاری با کلاه های POW \/ وزارت کشور و چسب بر روی آن نوشته شده بود
[ترجمه گوگل]و گروه معمولی جانبازان، بعضی از تی شرت های فروش، بسیاری از کلاه ها و برچسب های POW / MIA وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

صدای انفجار (اسم)
blast, pow

صدای ضربه (اسم)
pow

تخصصی

[زمین شناسی] کندرود - واژه اسکاتلندی برای رودخانه ای با حرکت آرام یا برای یک خندق یا کانال.

به انگلیسی

• soldier who has been taken prisoner by an enemy army
pow is an abbreviation for `prisoner of war'.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیصدای انفجار، صدای ضربهمعانی متفرقهمخفف: اسیر جنگی، زندانی جنگی، سر ( به ویژ ...بررسی کلمهاختصار ( abbreviation ) • : تعریف: abbreviation of "prisoner of war, " a member of the armed fo ...جمله های نمونه1. handicaps a man' s pow Sadness diminishes or er of action. [ترجمه ترگمان] غم و اندوه مردان ...مترادفصدای انفجار (اسم) blast, pow صدای ضربه (اسم) powبررسی تخصصی[زمین شناسی] کندرود - واژه اسکاتلندی برای رودخانه ای با حرکت آرام یا برای یک خندق یا کانال.انگلیسی به انگلیسیsoldier who has been taken prisoner by an enemy army pow is an abbreviation for `prisoner of war'.

پیشنهاد کاربران

pow=توان. توی فیزیک فرمولش :کار تقسیم بر زمانه. و با P نشانش میدهند.

توی ریاضی هم به معنای توان یه عدده.
در ریاضیات : به معنای توان می باشد .
در اصطلاح عامیانه و تاریخی : مخفف prisoner of war به معنای زندانیِ جنگ می باشد .
در حوزه بلاکچین و بیتکوین : مخفف proof of work به معنای اثباتِ کار جهت جلوگیری از حمله sybil می باشد .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما