potato planter


الت سیب زمینی کاری
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهالت سیب زمینی کاری
معنی potato planter، مفهوم potato planter، تعریف potato planter، معرفی potato planter، potato planter چیست، potato planter یعنی چی، potato planter یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف p، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف p
کلمه بعدی: potato quiche
اشتباه تایپی: حخفشفخ حمشدفثق
آوا: /پتیتو پلنتر/
عکس potato planter : در گوگل
معنی potato planter

پیشنهاد کاربران

potato planter ( کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات )
واژه مصوب: سیب‏زمینی‏کار
تعریف: ماشین یا ابزاری برای قرار دادن سیب‏زمینی در زیر خاک، در فواصل موردنظر و ردیف های موازی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما