possibilities

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. many possibilities are contingent
احتمال وقوع رویدادهای زیادی وجود دارد.

2. faith in the possibilities of mankind was at a low ebb
ایمان به امکانات بشری به پایین ترین درجه ی خود رسیده بود.

3. myriads of mathematical possibilities
هزاران امکان (احتمال) ریاضی

تخصصی

[ریاضیات] حالت ها

پیشنهاد کاربران

حالت ها
امکان ، احتمال
a future prospect or potential
potentiality for favorable or interesting results
احتمال

احتمالات، پیشامدها
امکان پیشامدها
لطفا تمام مواردی را که کلمه احتمال آمده است به امکان تبدیل کنید . possibility و probability یا امکان و احتمال یک بحث فلسفی است که بسیار مغالطه می شود . مثلا possible است که الآن آقای ترامپ در اتاق شما را بزند و وارد شود. ولی probable نیست. در واقع احتمال میزان شدت و ضعف عملی بودن یک امکان را نشان می دهد. ارادتمند.
به معنی احتمال
فرصت ها
امکان ها
پتانسیل ها
ب معنی زمین
are exploding with possiblities.
با احتمالات و پیشامد ها در حال گسترش اند؟
اگر به صورت POSSIBILITIES AND IMPOSSIBILITIES مطرح بشه، میتونیم بگیم "بایدها و نبایدها"
امکانات
ظرفیت هایی
گزینه های احتمالی
گزینه های ممکن
فرصت ها
امکانات
حالات
احتمالات
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما