podcast

پیشنهاد کاربران

صدا یا ویدیوی ضبط شده که معمولا می توان آن را از طریق اینترنت دریافت نمود.
محلی مجازی عقط برای دریافت صداهای ضبط شده
پک های شنیداری
ویرایش مجدد آهنگی که قبلا ضبط و انتشار یافته
برنامه رادیوئی ( صوتی )
انتشار
An application that show short video
1 - اسم ) یک فایل صوتی دیجیتالی قابل دسترس در اینترنت برای دانلود شدن به کامپیوتر یا دستگاههای موبایل.
2 - فعل ) پاد کست کردن، یک فایل صوتی دیجیتالی را بصورت اینترنتی قابل دسترس کردن
صدا یا ویدیویی که ضبط شده است و معمولا آن را از طریق اینترنت دریافت میکنند
آواپخش
وب آوا، پادپخش: فایل های صوتی ( یا گاهی تصویری ) چندرویدادی پیاپی که کاربر می تواند بارگیری کند تا به آن گوش دهد. این فایل ها معمولاً با عضویت و مشترک شدن دردسترس قرار می گیرند. بنابراین قسمت بعدی ( داستان، نمایش ) به طور خودکار روی سیستم کامپیوتر، موبایل یا دستگاه پخش قابل حمل کاربر بارگیری می شود. این واژه به نظر ترکیب iPod و Broadcast است.
فایل صوتی
A radio or tv show downloadable from the internet
فایل شنیداری
صوتک
انتشار مطالب صمتی رقومی
کلیپ صوتی ای که پس از تغییرات بر روی فایل صوتی خام ایجاد شده
Noun - countable :
برنامه رادیویی قابل دانلود کردن از اینترنت

Verb - transitive :
پادکست تولید کردن
پاد پخش
تدوین صوتی انتشار
آواپخش

من آواپخش را می پسندم زیبا، کوتاه و رسا است.
چرا پادپخش خوب نیست، پاد پیشوند باستانی فارسی است به معنی ضد است برابر anti در انگلیسی، این پیشوند در بسیاری از واژه ها به کار می رود به مانند پادگان، پادزیست ، پاد ویروس، پادچم، پادسان ( متضاد ) . . .

وندها را پاس بداریم.

نکته: واژهٔ پادکست از هم آمیزی واژه های iPod ( آی پاد ) و broadcasting ( پخش گسترده ) پدید آمده است. ( ویکی پدیا )
《آوا پخش》 برای فایل های صوتی
《نما پخش》برای فایل های ویدوئی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما