plug and play

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] اتصال و اجرا کردن - روش استاندارد پیکر بندی خودکار در سخت افزار کامپیوتر سازگار با PC که میکروسافت و چند شرکت دیگر در اواسط دهه ی 90 آن را ارائه دادند . این نوع سخت افزار آماده یا سخت افزارهای مرسوم (PCMCI, PCI.ISA ... , MicroChennel ) سازگار است ،اما قابلیت های بیشتری دارد . هر کارت یا لوازم جانبی اضافه شده به کامپیوتر ،اطلاعاتی دارد که BIOS و سیستم عامل می توانند آن را بخوانند ؛از این رو ،کامپیوتر می تواند تمام لوازم اضافه شده را دیده و خود را طوری پیکربندی کند که بتواند آنها را به طور مناسب به کار ببرد .

به انگلیسی

• standard for hardware which enables the simple installation of new equipment, pnp

پیشنهاد کاربران

نصب کن و اجرا کن

اصطلاح:برقی وشارژی
- نصب کن و استفاده کن
- به راحتی نصب کن و استفاده کن
- فقط نصب کن و استفاده کن
- کافیست فقط نصب کنی و استفاده کنی
وصل کن و استفاده کن
توصیل و تشغیل
آماده نصب و اجرا
آماده نصب و راه اندازی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما