plate freezer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] یخ زن صفحه ای : نوعی یخ زن که در آن مواد غذایی در بسته ها یا جعبه های با قطر کم بسته بندی میشود و بین صفحات دستگاه قرار میگیرد تا منجمد شود

پیشنهاد کاربران

plate freezer ( علوم و فنّاوری غذا )
واژه مصوب: یخ‏زن صفحه‏ای
تعریف: یخ‏زنی که در آن مواد غذایی در تماس با صفحات مطبق و سرد منجمد می‏شوند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما