plate evaporator

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] تبخیر کننده صفحه ای : دستگاه تغلظ و شامل صفحاتی است که در یک طرف آنها مایع و در طرف دیگر بخار حرکت میکند در این روش معمولا مایع در بعضی از صفحات به طرف بالا و در برخی دیگر به طرف پایین حرکت میکند مایع پس از عبور از صفحات حرارت میبیند و در محفظه ای بخار آن جدا تغلیظ میشود

معنی یا پیشنهاد شما