piz

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[] واژهای با ریشة لاتین یا رومی به معنای : قله .

معنی یا پیشنهاد شما