pilastro

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[] 1ـ پایه , 2ـ (غ) ستون

معنی یا پیشنهاد شما