phytase

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنایع غذایی] فیتاز : آنزیمی است که در آرد وجود دارد و اسید فتیک را به اینو سیتول تبدیل میکند در زمان تخمیر خمیر و اوایل پخت نان فعال بوده ممکن است تا ۸۰ درصد اسید فیتیک موجود در خمیر را تجزیه کند اسید فیتیک باعث غیر قابل جذب شدن یون های چون آهن و کلسیم میشود

معنی یا پیشنهاد شما