phloem bundles

پیشنهاد کاربران

بافت رشته ای سفید رنگ در بخش داخلی پوست موز
The string - like things you encounter
when you peeling a banana
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما