phallocentrism

پیشنهاد کاربران

مرد سالار
phallocentrism ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: نراندامه مداری
تعریف: دیدگاهی که بر نقش محوری نراندامه در مسائل روانی تأکید دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما