peeled


پوست کنده، چاپیده، برهنه، ن نماشده، ژنده، گدا، بی چیز، بائربرهنه
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. peeled potatoes
سیب زمینی پوست کنده

2. she peeled an apple for me
سیبی برایم پوست کند.

3. He peeled the bark off that tree.
[ترجمه گوگل]او پوست آن درخت را کند
[ترجمه ترگمان]پوست درخت را کنده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He peeled away the plastic wrapping.
[ترجمه گوگل]او پوشش پلاستیکی را جدا کرد
[ترجمه ترگمان]کیسه پلاستیکی را باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She slowly peeled off one stocking.
[ترجمه گوگل]او به آرامی یک جوراب ساق بلند را کند
[ترجمه ترگمان]آهسته یکی از جورابش را باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The canvas covering was peeled back.
[ترجمه گوگل]پوشش بوم پوست کنده شد
[ترجمه ترگمان]پرده کرباسی باز شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Two motorcycles peeled off from the line.
[ترجمه گوگل]دو موتورسیکلت از خط جدا شدند
[ترجمه ترگمان]دو موتورسیکلت از صف جدا شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They peeled off from the human torrent streaming down Chang'an Boulevard.
[ترجمه گوگل]آنها از سیل انسانی که در بلوار چانگ آن جریان داشت جدا شدند
[ترجمه ترگمان]از سیل انسانی که از بلوار Chang سرازیر می شد جدا شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. We kept our eyes peeled for any signs of life.
[ترجمه گوگل]ما چشمانمان را برای هر گونه نشانه ای از زندگی نگه داشتیم
[ترجمه ترگمان]ما چشم هامون رو باز نگه داشتیم تا نشانه ای از زندگی پیدا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. He peeled his partner's ball through the last wicket.
[ترجمه گوگل]او توپ شریک خود را از آخرین دروازه عبور داد
[ترجمه ترگمان]گلوله هم رقص خود را در آخرین فرصت باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Garnish with peeled, seeded and diced tomatoes.
[ترجمه گوگل]با گوجه‌فرنگی‌های پوست‌گرفته، دانه‌ریز و خرد شده تزئین کنید
[ترجمه ترگمان]garnish با پوست پوست کنده شده، بذر و گوجه فرنگی خرد شده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. We peeled the wallpaper off the walls.
[ترجمه گوگل]کاغذ دیواری را از روی دیوار جدا کردیم
[ترجمه ترگمان]دیوارها را از دیوارها جدا کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. She stumbled along, keeping her eyes peeled for a phone box.
[ترجمه گوگل]او از راه افتاد و چشمانش را به دنبال جعبه تلفن نگه داشت
[ترجمه ترگمان]سکندری خورد و چشمانش را باز کرد تا یک جعبه گوشی را باز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It was so hot that we all peeled off and jumped into the lake.
[ترجمه گوگل]هوا آنقدر گرم بود که همگی پوست را جدا کردیم و به داخل دریاچه پریدیم
[ترجمه ترگمان]هوا آنقدر داغ بود که همه از هم جدا شدیم و به دریاچه رفتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• shelled, pared, skinned

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما