pdsa

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] چرخه مطالعه و بررسی علمی - 1- برنامه Plan2- اجرا Do3- مطالعه Study4- اقدام Act

معنی یا پیشنهاد شما