partial factor productivity

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] بهره وری جزئی عوامل - بهره وری جزئی عوامل برای هرکدام از ورودی ها بطورجداگانه محاسبه می شود. جهت اینکار مقدار هر خروجی را به ترتیب بر هر کدام از ورودی ها تقسیم می کنند.

معنی یا پیشنهاد شما