part per million

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] قسمت در میلیون - تعداد در میلیون - نسبت به میلیونیوم - قسمت در میلیون قسمت
[مهندسی گاز] یک قسمت دریک میلیون قسمت
[پلیمر] قسمت در میلیون
[صنعت] تعداد قطعه معیوب در یک میلیون قطعه
[معدن] قسمت در میلیون (عمومی)

معنی یا پیشنهاد شما