paraoxon

پیشنهاد کاربران

پاراکسون، متابولیت فعال پاراتیون است در داروها استفاده می شود

بپرس