palaeoethnology

پیشنهاد کاربران

palaeontology = paleontology: دیرین شناسی ( مطالعه حیات در گذشته زمین شناختی بر پایه فسیل ها، رده بندی آن ها، رابطه آن ها با جانوران و گیاهان امروزی و گاه شماری تاریخ زمین )
palaeoanthropology: دیرین انسان شناسی ( پژوهش درباره منشا انسان و تکامل زیست شناختی او براساس بقایای سنگواره ای
...
[مشاهده متن کامل]

palaeoethnology: دیرین مردم شناسی ( مطالعات مردم شناختی درباره شیوه زندگی و رفتار جوامع گذشته )
palaeoethnography: دیرین مردم نگاری ( ثبت و ضبط روشمند فرهنگ انسان پیش از تاریخ برای پژوهش درباره شیوه های زندگی جوامع گذشته )
palaeolithic: پارینه سنگی ( بخشی از دوران پیش از تاریخ، از حدود 2. 5 میلیون سال پیش تا زمان عقب نشینی یخچال ها از نیمکره شمالی در فاصله سال های 1000 تا 8500 ق. م. م که انسان برای نخستین بار از ابزار سنگی دست ساز استفاده کرد. عصر سنگ کهن یا old stone age

palaeoethnology ( باستان‏شناسی )
واژه مصوب: دیرین مردم شناسی
تعریف: مطالعات مردم شناختی دربارۀ شیوۀ زندگی و رفتار جوامع گذشته

بپرس