pad out

پیشنهاد کاربران

1 - طولانی کردن ( متن و. . . ) متن اضافه کردن ( برای طولانی جلوه دادن یک مقاله یا سخنرانی )
2 - پر کردن ( با چیز نرم ) لایی گذاشتن، لایه دار کردن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما