برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

put first

put first را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Beti
اولویت بخشیدن
نسرین رنجبر
to treat someone or something as being more important than anyone or anything else
به کسی یا چیزی بیشتر اهمیت دادن/توجه کردن
کسی یا چیزی را در اولویت قرار دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی put first مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )