برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
put - down - roots

put down roots

put down roots را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
در جایی مستقر شدن، در جایی ماندگار شدن و خو گرفتن. در جایی ریشه دواندن. مثل یک شهر جدید.

https://www.ldoceonline.com/dictionary/put-down-roots
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/put-down-roots

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی put down roots مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )