برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
put - dent - in
شبکه مترجمین ایران

put a dent in

put a dent in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول قنبری
کاستن یا تضعیف آرام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی put a dent in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )