برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
push - it
شبکه مترجمین ایران

push it

push it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بامداد
زمانی که باید دست از کاری بکشی، آن را ادامه دهی، پافشاری بر کاری یا کش دادن کاری
You've won a lot of money, but don't push it or you could lose it all
مَمَد
اصرار کردن
پا فشاری کردن
علیرضا اکبری
یکی گفتن دو تا خواستن
نوشین سرو
پر رو شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی push it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )