برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
push - and - shove
شبکه مترجمین ایران

push and shove

push and shove را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ヴァヒド
فشار آوردن یا قرار دادن به شیوه ای خشن یا با بی احتیاطی یا عجولانه
تحت فشار قرار دادن
قرار دادن کسی به زور در یک موقعیت یا عمل ناخواسته
مجبور کردن
از راههای قانونی مجبور کردن و فشار آوردن
تحمیل کردن
حرکت دادن چیزی با زور
Figure
از قدرت و نفوذ خود برای رسیدن به هدف استفاده کردن
اعمال زور کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی push and shove مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )