برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pursued

pursued را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

vahid
پیگیری کردن/اتخاذ کردن-نامزد کردن
Abolfaz mortazavi
تعقیب
سید وحید طباطباییان
گریزگر_ گریزنده_ تعقیب شونده
Mahboube
Follow/ingage/claine out

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی pursued مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )