برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

purse proud

/ˈpɜːrsˈpraʊd/ /pɜːspraʊd/

نوکیسه، تازه به دوران رسیده، مغرور به پول خود، مغرور از ثروت

purse proud را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی purse proud
کلمه : purse proud
املای فارسی : پورس پرود
اشتباه تایپی : حعقسث حقخعی
عکس purse proud : در گوگل

آیا معنی purse proud مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران