برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pulse duration

/ˈpəlsdʊˈreɪʃn̩/ /pʌlsdjʊˈreɪʃn̩/

مدت تپش

pulse duration را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی pulse duration

کلمه : pulse duration
املای فارسی : پالس زمان
اشتباه تایپی : حعمسث یعقشفهخد
عکس pulse duration : در گوگل

آیا معنی pulse duration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )