برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1394 100 1

pull together

/ˈpʊltəˈɡeðər/ /pʊltəˈɡeðə/

معنی: همکاری کردن

واژه pull together در جمله های نمونه

1. The nation was urged to pull together to avoid a slide into complete chaos.
[ترجمه ترگمان]مردم را ترغیب کردند تا با یکدیگر کنار بیایند تا از سقوط در هرج و مرج کامل اجتناب کنند
[ترجمه گوگل]کشور ملزم شد با هم بجنگد تا از هر اسلاید به هرج و مرج کامل جلوگیری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If we pull together, success is certain.
[ترجمه ترگمان]اگر با هم کنار بیاییم، موفقیت حتمی است
[ترجمه گوگل]اگر ما با هم جمع کنیم، موفقیت مشخص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We must pull together for mutual interest.
[ترجمه ترگمان]باید برای منافع مشترک کنار هم جمع بشیم
[ترجمه گوگل]ما باید برای همدردی متقابل یکدیگر را بکشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Let's pull together for the early realization of the four modernizations.
[ترجمه ترگمان]بیایید برای درک اولیه چهار modernizations کنار هم باشیم
[ترجمه گوگل]برای تحقق زود هنگام چهار مدرنیزاسیون، با هم همکاری کنیم
[ترجمه شما] ...

مترادف pull together

همکاری کردن (فعل)
logroll , pull together

معنی کلمه pull together به انگلیسی

pull together
• cooperate, work as a team

pull together را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ely
pull yourself together ..to force yourself to stop behaving in a nervous and uncontrolled way
ماندانا مظاهری
گردهم آوردن
افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): متحد کردن، یکپارچه کردن، یکی کردن تلاش ها یا منابع یک گروه یا تیم.
گردهم آوردن، سازماندهی کردن یا ایجاد چیزی.

https://idioms.thefreedictionary.com/pulled together
ghodrat
گردآوری
Hengam
با شرایط کنار امدن
فاطمه آزاد
منظم کردن
hadisa
کنترل کردن احساسات
Figure
دست به دست هم دادن، متحد شدن
help each other or work together in order to deal with a difficult situation.
to unify or consolidate or join together

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pull together
کلمه : pull together
املای فارسی : پول تگتهر
اشتباه تایپی : حعمم فخلثفاثق
عکس pull together : در گوگل

آیا معنی pull together مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )