برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

pull oneself up by ones own bootstraps

بررسی کلمه pull oneself up by ones own bootstraps

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to succeed by one's own efforts.

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
روی پای خود ایستادن
به خود تکیه کردن
بدون تکیه به دیگران از پس مشکلی برآمدن/ کاری را انجام دادن
To get out of a difficult situation by one's own efforts

Teachers exhorted us to be like him, to lift ourselves from poverty by our bootstraps
معلمان از ما می خواستند (به ما توصیه می کردند) همانند او باشیم. و خودمان خودمان را از فقر رهایی دهبم ( نجات دهیم).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی pull oneself up by ones own bootstraps مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )