برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

public utility

/ˈpʌblɪkjuːˈtɪləti/ /ˈpʌblɪkjuːˈtɪlɪti/

شرکت خصوصی آب و برق (یا حمل و نقل و غیره)

بررسی کلمه public utility

اسم ( noun )
• : تعریف: an organization operated usu. as a monopoly under government regulation or control, that provides an essential public commodity or service, such as electricity, water, transportation, and the like.

واژه public utility در جمله های نمونه

1. After its experience with the disease, the public utility company issued an AIDS-specific policy statement and set of guidelines.
[ترجمه ترگمان]پس از تجربه آن با این بیماری، شرکت خدمات عمومی یک بیانیه سیاست خاص ایدز و مجموعه‌ای از رهنمودها را صادر کرد
[ترجمه گوگل]پس از تجربه خود در زمینه بیماری، شرکت خدمات عمومی اعلامیه سیاست های خاص ایدز و مجموعه ای از دستورالعمل ها را صادر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the past, public utility districts would send delinquent tenants' charges on those meters to the property owner.
[ترجمه ترگمان]در گذشته، مناطق مصرفی عمومی tenants tenants متخلف را به صاحب ملک خواهند فرستاد
[ترجمه گوگل]در گذشته، ولسوالی های عمومی، اتهامات مربوط به مستاجرین بزهکار را به آن متر به صاحب ملک می فرستادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Two years ago, the Public Utility Commission instituted a program allowing residents to choose their electricity supplier.
[ترجمه ترگمان]دو سال پیش کمیسیون تاسیسات عمومی برنامه‌ای را ترتیب داد که به ساکنان امکان انتخاب تامین‌کننده برق خود را می‌داد
[ترجمه گوگل]دو سال پیش، کمیته عمومی سودآوری برنامه ای را فراهم ساخت که ساکنین بتوانند منبع برق خود را انتخاب کنند
[ترجمه شما] ترجمه ...

معنی کلمه public utility به انگلیسی

public utility
• company that provides service to the public

public utility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید حاجتمند
شرکتهای خدمات عمومی
نسرین
موسسه عامل المنفعه
(علوم اقتصاد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی public utility

کلمه : public utility
املای فارسی : پابلیک یوتیلیتی
اشتباه تایپی : حعذمهز عفهمهفغ
عکس public utility : در گوگل

آیا معنی public utility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )