برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

public reporting purpose

public reporting purpose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
حسابداری:
گزارشگری با مقاصد عمومی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی public reporting purpose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )