برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

public figure

/ˈpʌblɪk ˈfɪgjər/ /ˈpʌblɪk ˈfɪgə/

واژه public figure در جمله های نمونه

1. As a controversial public figure he has breasted much hostile criticism.
[ترجمه ترگمان]وی به عنوان یک چهره عمومی جنجالی، انتقادات شدیدی را از خود نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]او به عنوان یک افکار عمومی بحث برانگیز او انتقاد بسیار خصمانه ای به بار آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As a public figure, she had to endure suffocating publicity.
[ترجمه ترگمان]به عنوان یک فرد عمومی، باید این تبلیغات خفه را تحمل می‌کرد
[ترجمه گوگل]به عنوان یک شخصیت عمومی، او مجبور شد جلوی خجالت را تحمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is the latest public figure to go on record about corruption in politics.
[ترجمه ترگمان]او آخرین فرد دولتی است که در مورد فساد در سیاست صحبت می‌کند
[ترجمه گوگل]او آخرین شخصیت عمومی است که در مورد فساد در سیاست می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Any public figure risks being made an Aunt Sally by the popular press.
[ترجمه ترگمان]هر فرد عمومی ای که با مطبوعات معروف، خاله جان سالی رو به خطر بندازه
[ ...

معنی کلمه public figure به انگلیسی

public figure
• person well known to the public

public figure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
چهره عمومی
مهسان
شخصیت رسمی
Yasamin
چهره عمومی
امیرحسین خیراندیش
چهره سرشناس
سهیلا مهرزاد ثمرین
چهره ی مردمی
سارافرجپور
چهره سرشناس
پوریا حسنی
چهره‌ی سرشناس
موناصابری
سرشناس
نسرین رنجبر
A public figure is a person, such as a politician, celebrity, social media personality, or business leader, who has a certain social position within a certain scope and a significant influence and so is often widely of concern to the public, can benefit enormously from society, and is closely related to public interests in society
چهرۀ مردمی
چهرۀ شناخته شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی public figure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )