برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1563 100 1
شبکه مترجمین ایران

public address system


(در محل های عمومی) بلندگو، سازگان صدا رسانی، دستگاه بلندگو مخصوص اجتماعات بزرگ

بررسی کلمه public address system

اسم ( noun )
• : تعریف: a system of electronic amplifiers used to make sounds easily heard by a large audience, as in a theater or auditorium, or outdoors.

واژه public address system در جمله های نمونه

1. The speech was piped over a public address system.
[ترجمه ترگمان]این سخنرانی بر روی یک سیستم نشانی عمومی لوله‌کشی شد
[ترجمه گوگل]این سخنرانی به وسیله یک سیستم آدرس عمومی انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A public address system magnifies all the little noises and coughs.
[ترجمه ترگمان]یک منظومه عمومی همه صداهای کوچک و سرفه را آشکار می‌کند
[ترجمه گوگل]یک سیستم تماس عمومی باعث افزایش صداهای و سرفه های کوچک می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Someone cranked up the volume of the public address system.
[ترجمه ترگمان]یک نفر حجم سیستم آدرس عمومی را روشن کرد
[ترجمه گوگل]کسی حجم سیستم آدرس عمومی را لمس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A new public address system will be installed and the cabs modified to suit driver-only operation.
[ترجمه ترگمان]یک سیستم آدرس عمومی جدید نصب خواهد شد و تاکسی‌ها به منظور استفاده از عملیات تنها عمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]یک سیستم پیا ...

معنی public address system در دیکشنری تخصصی

public address system
[برق و الکترونیک] سیستم سخنرانی عمومی سیستم کاملی برای تقویت صداها و ایجاد حجم صدای کافی برای گردهمایشهای عمومی بزرگح .

معنی کلمه public address system به انگلیسی

public address system
• loudspeaker system, warning system, system for broadcasting messages over loudspeakers
• a public address system is an electrical system including a microphone, amplifier, and loudspeakers which is used so that someone's voice, or music, can be heard by everyone in a large area such as a building or ship.

public address system را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفی
نطق عمومی (در متون علوم انسانی)
فاطمه عبدی
دستگاه بلندگو مخصوص اجتماعات بزرگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی public address system

کلمه : public address system
املای فارسی : پابلیک آدرس سیستم
اشتباه تایپی : حعذمهز شییقثسس سغسفثئ
عکس public address system : در گوگل

آیا معنی public address system مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )