برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1397 100 1

prudently


System.String[]

واژه prudently در جمله های نمونه

1. Prudently, Joanna spoke none of this aloud.
[ترجمه ترگمان]جوانا با صدای بلند چیزی نگفت
[ترجمه گوگل]با احتیاط، جوآن هیچ کدام از این صدای بلند را نگفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They very prudently decided not to take the case to court.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها محتاطانه تصمیم گرفتند که پرونده را به دادگاه ببرند
[ترجمه گوگل]آنها بسیار محتاطانه تصمیم گرفتند که پرونده را به دادگاه برسانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After discreet soundings, they prudently abandoned the idea, which would have involved a major encroachment upon judicial independence.
[ترجمه ترگمان]پس از آنکه با احتیاط و احتیاط، آن‌ها به طور محتاطانه این ایده را رها کردند که منجر به تجاوز عمده به استقلال قضایی می‌شد
[ترجمه گوگل]پس از soundings احتیاط، آنها محتاطانه ایده، که درگیر یک تجاوز عمده ای بر استقلال قضایی را رها کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He prudently pursued his plan.
[ترجمه ترگمان]او با احتیاط نقشه خود را دنبال کرد
[ترجمه گوگل]او ...

مترادف prudently

عاقلانه (قید)
wisely , prudently

معنی کلمه prudently به انگلیسی

prudently
• judiciously, intelligently; wisely, shrewdly; carefully, cautiously; frugally, thriftily, economically

prudently را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر سلحشور
بادوراندیشی، محتاطانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی prudentlyکلمه : prudently
املای فارسی : پرودنتلی
اشتباه تایپی : حقعیثدفمغ
عکس prudently : در گوگل

آیا معنی prudently مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )