برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

protoplanetary

معنی کلمه protoplanetary به انگلیسی

protoplanetary
• pertaining to a protoplanet (cloud of cosmic gas that is condensing to form a planet)

protoplanetary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کامران بهمنی
نوسیاره ای
مربوط به سیاره در آستانه تشکیل یا تازه تشکیل شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی protoplanetary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )