برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1470 100 1

promising

/ˈprɑːməsɪŋ/ /ˈprɒmɪsɪŋ/

معنی: متعهد، امید بخش، نوید دهنده
معانی دیگر: نوید بخش، پرآتیه، امیدوار کننده، فرخ، نیک پی، محتمل

بررسی کلمه promising

صفت ( adjective )
مشتقات: promisingly (adv.)
• : تعریف: showing potential for favorable or successful development.
مترادف: auspicious, bright, favorable, hopeful, propitious
متضاد: bleak, inauspicious, ominous, unfavorable
مشابه: best, competitive, likely, optimistic, possible, probable, reassuring, rosy

واژه promising در جمله های نمونه

1. a promising beginning
آغازی نوید بخش

2. john's promising future in medicine
آینده‌ی نویدبخش جان در پزشکی

3. the present political picture is promising
وضع سیاسی فعلی امیدبخش است.

4. progress in the peace talks is rather promising
پیشرفت مذاکرات صلح امید بخش است.

5. the sky was covered by gray clouds promising rain
آسمان پوشیده از ابرهای خاکستری بود که نوید باران را می‌داد

6. the outlook for a peace treaty is not promising
احتمال (عقد) قرارداد صلح نویدبخش نیست.

7. A number of promising discoveries had also been made and were now being proved up.
[ترجمه ترگمان]تعدادی از کشفیات امیدوار کننده نیز انجام شد و اکنون به اثبات رسیده‌اند
[ترجمه گوگل]تعدادی از اکتشافات امیدوار کننده نیز صورت گرفته است و اکنون ثابت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. She's been promising to pay back the money for six months, but I reckon she's just stringing me along.
[ترجمه ترگمان]او قول داده بود که پول را برای شش ماه پس بدهد، اما من فکر می‌کنم او فقط دارد مرا سرگرم می‌کند
[ترجمه گوگل]او وعد ...

مترادف promising

متعهد (صفت)
undertaking , engaged , promising
امید بخش (صفت)
promising
نوید دهنده (صفت)
promising

معنی کلمه promising به انگلیسی

promising
• encouraging, favorable; providing a source for hope; likely to turn out well
• someone or something that is promising seems likely to be very good or successful.
promising future
• pink future, successful future
promising youth
• young person who is expected to have a successful future

promising را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
(بازار) پر رونق
بهزاد ناطق
مطمئن
فرهاد سليمان‌نژاد
خوش‌آتيه، نويدبخش
fatemeh
محتمل
فرزاد یوسف زاده
آینده دار
مجتبی خانی
با استعداد
مستعد
آوا
روشن
promising future
آینده ی روشن
مهشید متین
خوش یُمن
مهدی کائینی
آینده‌دار
سمیرا قاسمی
آینده‌دار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی promising
کلمه : promising
املای فارسی : پرمیسینگ
اشتباه تایپی : حقخئهسهدل
عکس promising : در گوگل

آیا معنی promising مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران