برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1406 100 1

projected

واژه projected در جمله های نمونه

1. he projected the film on the screen
فیلم را روی پرده انداخت.

2. our projected trip to london
سفر پیش بینی شده‌ی ما به لندن

3. a publisher's layout of the projected book
طرح کتاب مورد نظر که توسط ناشر تهیه شده است

4. Our projected visit had to be cancelled.
[ترجمه ترگمان]دیدار برنامه‌ریزی‌شده ما باید لغو شود
[ترجمه گوگل]دیدار پیش بینی شده ما باید لغو شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The engineers projected a new machine.
[ترجمه ترگمان]مهندسان یک ماشین جدید را طراحی کردند
[ترجمه گوگل]مهندسان یک ماشین جدید را پیش بینی کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I had no screen, so I projected the slides onto an old white sheet.
[ترجمه ترگمان]من هیچ صفحه‌ای نداشتم، بنابراین اسلاید را بر روی یک صفحه سفید رنگ قرار دادم
[ترجمه گوگل]من هیچ صفحه ای نداشتم، بنابراین اسلایدها را بر روی صفحه سفید سفید قرار دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی projected در دیکشنری تخصصی

projected
[پلیمر] تصویر شده
[حسابداری] روش پیش بینی هزینه مزایای تحقق یافته
[صنعت] تراز پیش بینی موجودی
[حسابداری] ترازنامه پیش بینی شده
[ریاضیات] ترازنامه ی پیش بینی شده
[حسابداری] روش مزایای پیش بینی شده
[حسابداری] خطای تعمیم یافته
[حسابداری] صورت حساب سود وزیان پیش بینی شده
[ریاضیات] سیاست پیش بینی شده
[زمین شناسی] نیمرخ تصویرشده - نموداری که شامل تنها آن دسته از یک مجموعه نیمرخ است که معمولاً در طول چند خط منظم و موازی روی نقشه ترسیم می شود که توسط زمین های حائل مرتفع تر، پنهان نمی شوند(مون خوس، ویلکینسون، 1952)؛ این واژه اثر پانورامایی را همراه با افق دور، خشکی میان و نزدیک آبراهه ارائه می کند و یک طرح ترسیم چشم انداز که تنها نشان دهنده جزییات اصلی است را به نمایش می گذارد.

معنی کلمه projected به انگلیسی

projected
• planned, programmed, scheduled
projected on
• screened on -, displayed onto -
projected outcome
• predicted result, forecast outcome (usually based on partial data used as an indicator)

projected را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علي ن
در دستور كار انجام
Saved farhad
در دست اقدام
فارسی را پاس بداریم.
پیش بینی شده
در نظر گرفته شده
فیض
پیشنهادی - طراحی شده
میلاد علی پور
ساخته و پرداخته
Mobin
نمایش دادن پخش کردن
علی نیک سرشت
ارزش‌گذاری‌شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی projected مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )