برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

progressivism


معنی: ترقی خواهی
معانی دیگر: پیشرفت گرایی

واژه progressivism در جمله های نمونه

1. In assessing the achievement of progressivism, one should not lightly the political changes that it effected.
[ترجمه ترگمان]در ارزیابی موفقیت of، نباید به آرامی تغییرات سیاسی تاثیر گذار را تحت‌تاثیر قرار داد
[ترجمه گوگل]در ارزیابی دستاورد پیشرفت گرایی، نباید به راحتی تغییرات سیاسی انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. US progressivism historically advocates the advancement of labor rights and social justice.
[ترجمه ترگمان]آمریکا از لحاظ تاریخی مدافع پیشرفت حقوق کار و عدالت اجتماعی است
[ترجمه گوگل]پیشرفت گرایی ایالات متحده از لحاظ تاریخی از پیشرفت حقوق کار و عدالت اجتماعی حمایت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Let us now see how progressivism came to flood tide.
[ترجمه ترگمان]حالا ببینیم که progressivism چقدر در حال سیل است
[ترجمه گوگل]حالا ببینیم چگونه پیشرفت گرایی به سیل سیل آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some families had Republican roots in Teddy Roosevelt's progressivism.
[ترجمه ترگمان]برخی از خانواد ...

مترادف progressivism

ترقی خواهی (اسم)
progressivism

معنی کلمه progressivism به انگلیسی

progressivism
• state of supporting reform, liberalism

progressivism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی progressivism
کلمه : progressivism
املای فارسی : پرگرسیویسم
اشتباه تایپی : حقخلقثسسهرهسئ
عکس progressivism : در گوگل

آیا معنی progressivism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )