برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1391 100 1

progressive die

معنی progressive die در دیکشنری تخصصی

progressive die
[ریاضیات] قالب چند مرحله ای، قالب مرحله ای

progressive die را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی progressive die مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )