برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

processional

/prəˈseʃənəl/ /prəˈseʃənəl/

معنی: بصورت صفوف منظم
معانی دیگر: (کلیسا) کتاب دستور العمل مراسم و گام برداری های مذهبی، دسته جمعی، دسته ای، سرود جمعی، سرود دسته جمعی، کتاب سرود

بررسی کلمه processional

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, pertaining to, or used for a procession.

- The couple wanted the processional music that is traditional at weddings.
[ترجمه ترگمان] این زوج خواهان موسیقی دسته هستند که در مراسم‌های عروسی سنتی است
[ترجمه گوگل] این زن و شوهر خواستار موسیقی فرایندی که در مراسم عروسی سنتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: processionally (adv.)
(1) تعریف: a hymn or piece of music that accompanies a procession.

(2) تعریف: a book containing the music and ritual used during a religious procession.

واژه processional در جمله های نمونه

1. There was tight security along the processional route.
[ترجمه ترگمان]در امتداد مسیر دسته تدابیر شدید امنیتی برقرار بود
[ترجمه گوگل]در امتداد مسیر رسمی امنیت تنگ وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The processional party was already waiting for him.
[ترجمه ترگمان]دسته دسته منتظر او بودند
[ترجمه گوگل]حزب اعضای حزب پیش از این در انتظار او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The processional way begins at the north-west entrance, with the cone placed squarely behind you.
[ترجمه ترگمان]مسیر دسته در ورودی شمال غربی شروع می‌شود و مخروط درست پشت سر شما قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل]راه رسمی در ورودی شمال غربی شروع می شود، با مخروطی که کاملا پشت سر شما قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A processional hymn is available to all.
[ترجمه ترگمان]یک سرود processional برای همه موجود است
[ترجمه گوگل]سرود رسمی در دسترس همه است
[ترجمه شما] ...

مترادف processional

بصورت صفوف منظم (صفت)
processional

معنی کلمه processional به انگلیسی

processional
• march, music that accompanies a procession
• of a procession, pertaining to a march
• processional means used for or taking part in a ceremonial procession.

processional را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر سلحشور
ردیفی، در صف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی processional

کلمه : processional
املای فارسی : پرکسینل
اشتباه تایپی : حقخزثسسهخدشم
عکس processional : در گوگل

آیا معنی processional مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )