برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

probation officer

/proˈbeɪʃənˈɑːfəsər/ /prəˈbeɪʃənˈɒfɪsə/

(حقوق) مامور نظارت بر مجرمان مشمول آزادی مشروط، کارمند رفتار سنجی، مامور ناظر

بررسی کلمه probation officer

اسم ( noun )
• : تعریف: a court-appointed official who supervises persons, including convicts, who are on probation.

واژه probation officer در جمله های نمونه

1. Whilst I was in Holloway, my probation officer sorted out something to try and stop me getting a prison sentence.
[ترجمه ترگمان]در حالی که من در \"هالووی\" بودم، افسر عفو مشروط یه چیزی رو انتخاب کرد که سعی کنه منو متوقف کنه و حکم زندان رو بگیره
[ترجمه گوگل]در حالی که من در هاولوی بودم، مأمور پرونده من چیزی را امتحان کرد و متوقف ساختن حکم زندان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A serving probation officer employed full-time in that capacity can not act as a guardian ad litem.
[ترجمه ترگمان]یک افسر بازپروری که تمام‌وقت خود را در این ظرفیت به کار می‌برد نمی‌تواند به عنوان یک تبلیغ محافظ عمل کند
[ترجمه گوگل]یک افسر آزادیخواه که در این مدت مشغول به کار است، نمیتواند به عنوان یک سرباز تبلیغی عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The following morning, Hicks was interviewed by probation officer Hilary Brown.
[ترجمه ترگمان]صبح روز بعد، هیکس، افسر بازپروری، \"هیلاری براون\" مصاحبه کرد
[ترجمه گوگل]صبح روز بعد، هیکس با افسر پلیس هیلاری براون مصاحبه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Carolyn worked t ...

معنی کلمه probation officer به انگلیسی

probation officer
• person who is authorized by a judge to supervise over the activities of young offenders
• a probation officer is a person whose job is to supervise and help people who have committed crimes but who are not serving a prison sentence for them.

probation officer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی probation officer

کلمه : probation officer
املای فارسی : پربتین آفیسر
اشتباه تایپی : حقخذشفهخد خببهزثق
عکس probation officer : در گوگل

آیا معنی probation officer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )