برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1391 100 1

pro tempore

/ˈproʊˈtempɒr/ /prəʊˈtempɒr/

معنی: موقتا
معانی دیگر: موقتی، ناپا، ناپایا (مخفف آن: pro tem)

واژه pro tempore در جمله های نمونه

1. Then would come the president pro tempore of the Senate. And then, the secretary of state.
[ترجمه ترگمان]آنگاه رئیس‌جمهور طرفدار مجلس سنا خواهد بود و بعد دبیر دولت
[ترجمه گوگل]سپس رئيس جمهور طرفدار زمان سنا خواهد آمد و سپس، وزیر امور خارجه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Senate shall choose their other officers, and also a President pro tempore, in the absence of the Vice President, or when he shall exercise the office of President of the United States.
[ترجمه ترگمان]مجلس سنا دو افسر دیگر و همچنین رئیس‌جمهوری حامی tempore را در غیاب رئیس‌جمهور انتخاب خواهد کرد، و یا هنگامی که ریاست دفتر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده را بر عهده خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]مجلس سنا باید افسران دیگر خود را انتخاب کند، و همچنین یک رئیس جمهور طرفدار tempore، در غیاب معاون رئیس جمهور، و یا زمانی که او باید دفتر رئیس جمهور ایالات متحده را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. On August 200 Chinese President Hu Jintao met in the Great Hall of the People with President pro tempore of the United States Senate Ted Stevens and his delegation.
[ترجمه ترگمان]در روز ۲۰۰ اوت، هو جینتائو، رئیس‌جمهور چین، در تالار بزرگ مردم با رئیس‌جمهور و \"تد استیونز\"، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، و هیات او دیدار کرد
[ترجمه گوگل]در اوت 200، رئیس جمهور چین، هو جینتائو ...

مترادف pro tempore

موقتا (قید)
pro tempore , temporarily , provisionally

معنی pro tempore در دیکشنری تخصصی

pro tempore
[حقوق] فعلأ، موقتأ، موقت، موقتی

معنی کلمه pro tempore به انگلیسی

pro tempore
• for a temporary period, for a limited period of time (latin)

pro tempore را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pro tempore
کلمه : pro tempore
املای فارسی : پرو تمپر
اشتباه تایپی : حقخ فثئحخقث
عکس pro tempore : در گوگل

آیا معنی pro tempore مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )