برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

privacy

/ˈpraɪvəsi/ /ˈprɪvəsi/

معنی: اختفاء، پنهانی، تنهایی، پوشیدگی، خلوت
معانی دیگر: محرمیت، محرمانگی، پنهانداری، پوشیده داری، محرم واری، نهانخواهی

بررسی کلمه privacy

اسم ( noun )
(1) تعریف: the condition of being removed from the view or presence of other people.

(2) تعریف: secrecy.

- an argument made in privacy
[ترجمه ترگمان] جر و بحثی که در خلوت داشت،
[ترجمه گوگل] یک استدلال در حفظ حریم خصوصی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: the condition of not having one's personal life exposed to public knowledge.

واژه privacy در جمله های نمونه

1. the invasion of privacy of a newly married couple
به هم زدن خلوت یک زوج تازه ازدواج کرده

2. to disturb someone's privacy
خلوت کسی را به‌هم زدن

3. to invade someone's privacy
خلوت کسی را به هم زدن

4. to respect others' privacy
ملاحظه‌ی آسایش دیگران را کردن

5. to violate someone's privacy
خلوت کسی را به هم زدن

6. to intrude upon another's privacy
مخل خلوت دیگری شدن

7. i enjoy writing in the privacy of my house
من دوست دارم در خلوت خانه‌ام چیز بنویسم.

8. the government respects the citizens' privacy
دولت حق شهروندان به پنهان‌داری را محترم می‌شمارد.

9. he disliked the disturbance of his privacy
دوست نمی‌داشت کسی خلوتش را برهم زند.

10. Our privacy should not be violated.
[ترجمه ترگمان]حریم خصوصی ما نباید نقض شود
[ترجمه گوگل]حریم خصوصی ما نباید نقض شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He was a man who cherished his privacy. ...

مترادف privacy

اختفاء (اسم)
subterfuge , concealment , privacy
پنهانی (اسم)
hugger-mugger , concealment , privacy , latency
تنهایی (اسم)
hugger-mugger , privacy , solitude , singleness , soleness
پوشیدگی (اسم)
privacy , latency , secrecy
خلوت (اسم)
privacy , solitude , reclusion , retired place , retirement

معنی عبارات مرتبط با privacy به فارسی

(حقوق - تجاوز به خلوت و امور محرمانه و شخصی فرد و افشاگری آنها به ویژه اگر موجب ناراحتی روحی یا اجتماعی او شود) خلوت شکنی، تجاوز به حریم شخصی افراد

معنی privacy در دیکشنری تخصصی

privacy
[کامپیوتر] خلوت، پوشیدگی
[حقوق] محرمانه بودن، مصون بودن از افشاء، خلوت
[کامپیوتر] قانونی که در کنگره آمریکا برای منظم کردن ذخیره داده در پایگاههای داده آزانس فدرالی به تصویب رسید
[حقوق] افشاء غیر مجاز (نامه، تلگراف، مکالمه تلفنی و نظایر آن)
[کامپیوتر] محرمانه بودن داده ها

معنی کلمه privacy به انگلیسی

privacy
• seclusion, solitude, reclusion; state of being private, secrecy, confidentiality; freedom from harassment or disturbance
• privacy is the state of being alone, so that you can do things without being seen or disturbed.
privacy enhanced mail
• standard for electronic mail on the internet which ensures privacy
data privacy
• securing of data so that only authorized individuals have access to it (computers)
invasion of privacy
• intrusion into one's private place, blow to privacy
pretty good privacy
• pgp, widely-used encoding program for personal computers
right to privacy
• fundamental right that cannot be violated except with an individual's permission

privacy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tawarish
حریم خصوصی
ZAHRA
حریم شخصی
علیرضا
حریم شخصی
Yousef
حفظ حریم خصوصی
مریم ح😉
Secret life(حریم خصوصی)
فرشته عشق
حریم خصوصی
How deliberately do I use inappropriate words? How much do I respect you and treat you in a way that I owe you?
I do not understand
I do not like you now
Be my ex
I did not see you
I was very close to your privacy
So what is this anger and these nonsense thoughts for
؟
من چقد به عمد از کلمات نامناسب استفاده کنم من چقد مراعاتت میکنم و تو جوری با من رفتار میکنی که من به تو بدهکارم
نفهم
من الان‌ تو را دوست ندارم
ادم سابق من شو
من تو را ندیدم
من به حریم تو خیلی نزدیک بودم
پس این معضب بودن و این افکار مزخرف برای چیه ؟
علیرضا
I'd like a bit of privacy
میخوام یه کم تنها باشم
امیرحسین بیرانوند
به معنای خصوصی، حریم خصوصی، (به قول گفتنی) PV، حریم تجاوز
محمد شفیعی
همون p.vکه میگن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی privacy

کلمه : privacy
املای فارسی : پرایوسی
اشتباه تایپی : حقهرشزغ
عکس privacy : در گوگل

آیا معنی privacy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )