برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

prisoners bars


بازی گرگم به هوا

prisoners bars را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی prisoners bars

کلمه : prisoners bars
املای فارسی : پریسنرس برس
اشتباه تایپی : حقهسخدثقس ذشقس
عکس prisoners bars : در گوگل

آیا معنی prisoners bars مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )