برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

prisoner

/ˈprɪzənər/ /ˈprɪznə/

معنی: اسیر، زندانی
معانی دیگر: محبوس، (مجازی) اسیر، بازداشتی

بررسی کلمه prisoner

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person held under close guard or restraint, esp. while on trial for a criminal offense, after conviction of a crime, or as an enemy during wartime.
مشابه: captive, convict

- The prisoner, in handcuffs, was marched into the room.
[ترجمه ترگمان] زندانی که دست‌بند به دست داشت وارد اتاق شد
[ترجمه گوگل] زندانی، در دستبند، به داخل اتاق رفت و آمد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The prisoners were allowed to exercise in the yard.
[ترجمه ترگمان] زندانیان اجازه داشتند که در حیاط ورزش کنند
[ترجمه گوگل] زندانیان مجاز به تمرین در حیاط بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The Allied prisoners were housed in rough barracks.
[ترجمه ترگمان] زندانی‌های متفقین در پادگان خشن زندگی می‌کردند
[ترجمه گوگل] زندانیان متفقین در سربازان خشن قرار داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: one who is confined, controlled, or limited. ...

واژه prisoner در جمله های نمونه

1. prisoner of love
اسیر عشق

2. the prisoner could not free himself from his bonds
زندانی نتوانست خود را از غل و زنجیر آزاد کند.

3. the prisoner escaped from jail
زندانی از زندان گریخت.

4. the prisoner finally broke his silence
زندانی بالاخره سکوت خود را شکست.

5. the prisoner hadn't touched his food
زندانی لب به خوراکش نزده بود.

6. the prisoner ran away
زندانی فرار کرد.

7. the prisoner sent forth a cry
زندانی فریاد کشید.

8. the prisoner was flanked by two guards
دو نگهبان در طرفین زندانی قرار داشتند.

9. the prisoner was trussed up to a tree
زندانی را به درخت بسته بودند.

10. political prisoner
زندانی سیاسی

11. a fellow prisoner
هم زندان

12. the escaped prisoner is hunted by the police
پلیس دنبال زندانی فراری است.

13. the escaped prisoner was up to something again
زندانی فراری دوباره درصدد انج ...

مترادف prisoner

اسیر (اسم)
captive , slave , caitiff , prisoner
زندانی (اسم)
prisoner , jailbird , termer , inmate

معنی عبارات مرتبط با prisoner به فارسی

کسیکه در نزد دادگاه متهم است، متهم
اسیر (جنگی)
زندانی سیاسی

معنی prisoner در دیکشنری تخصصی

prisoner
[حقوق] زندانی، محبوس

معنی کلمه prisoner به انگلیسی

prisoner
• convict, inmate, captive, one who is confined in a jail because of proven or alleged criminal activity
• a prisoner is a person who is kept in a prison as a punishment or because they have been captured by an enemy.
prisoner exchange deal
• agreement to swap prisoners
prisoner of war
• person captured by the enemy during a war
• a prisoner of war is a soldier who is captured by the enemy during a war and is kept as a prisoner until the end of the war.
prisoner of zion
• jew jailed in his native country for participating in zionist activities
prisoner on bail
• prisoner released from jail by placing a money bond which guarantees he will return to court
prisoner rehabilitation
• training which attempts to bring prisoners to a place where they can become useful members of society
prisoner release
• freeing of a prisoner or prisoners
escaped prisoner
• one who has escaped from jail, one who has broken out of prison
falling prisoner
• being taken captive, falling into enemy hands
female prisoner
• woman prison inmate
fugitive prisoner
• escaped convict, runaway prisoner
life prisoner
• prisoner sentenced to spend the rest of his life in prison
political prisoner
• person who is imprisoned due to his ideas or beliefs
• a political prisoner is someone who has been imprisoned because they have expressed views which disagree with those of their gove ...

prisoner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سرباز زندان
سرباز زندان
tinabailari
زندانی
Men are not prisoners of fate , but only prisoners of their owns
انسان زندانی سرنوشت نیست ، بلکه زندانی ذهنش است ⛓⛓⛓⛓⛓⛓
فرانکلین روزولت Franklin Roosevelt

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی prisoner

کلمه : prisoner
املای فارسی : پریسنر
اشتباه تایپی : حقهسخدثق
عکس prisoner : در گوگل

آیا معنی prisoner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )